Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2016

To Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκηρύσσει γραπτές εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων περιόδου Απριλίου 2016 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους, οι οποίες θα διενεργηθούν στις έδρες των Εφετείων της Χώρας, την Παρασκευή 22−4−2016, Σάββατο 23−4−2016 και Κυριακή 24−4−2016. Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι 15−4−2016 στον Γραμματέα της Οργανωτικής
Επιτροπής κάθε Εφετείου. Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτώς σε θέματα: α) Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας, β) Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας, γ) Εμπορικού Δικαίου, δ) Δημοσίου Δίκαιου, Διοικητικής Διαδικασίας και Διοικητικής Δικονομίας και ε) Κώδικα Δικηγόρων και Κώδικα Δεοντολογίας. Τα  θέματα είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους και ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα Εφετεία της χώρας. Δείτε την Προκήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια