Πρόσληψη Πτυχιούχων Νομικής στην Υπηρεσία Ασύλου

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εδρεύει στην Αθήνα, για την υλοποίηση του προγράμματος Μετεγκατάστασης από την Ελλάδα σε άλλα Κράτη – Μέλη για άτομα που προφανώς χρήζουν διεθνή προστασία, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς εθνική συμμετοχή, με επικεφαλής εταίρο τον Διεθνή Οργανισμό
Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και εταίρο την Υπηρεσία Ασύλου και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
29 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών (Αθήνα)
2 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών (Κως)
2 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών (Χίος)
2 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών (Λέρος)
1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Οικονομικού) (Αθήνα)
1 ΤΕ Πληροφορικής (Hardware) (Aθήνα)
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις  26-02-2016  και λήγει στις  06/03/2016.

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου