Τροποποιήσεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 366/2016) η υπ’ αρ.49/2015 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (σε συμβούλιο) που ενέκρινε τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες έγιναν με τις υπ’ αριθμ. 6 και 7/2015 αποφάσεις της Ολομελείας αυτού. Δείτε τις αλλαγές όπως δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια