Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

Τροποποιήσεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 366/2016) η υπ’ αρ.49/2015 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (σε συμβούλιο) που ενέκρινε τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες έγιναν με τις υπ’ αριθμ. 6 και 7/2015 αποφάσεις της Ολομελείας αυτού. Δείτε τις αλλαγές όπως δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...