Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016

Eπιστημονικός συνεργάτης στο Ποινικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου

Το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου αναζητεί για το Τμήμα Νομικής και Οικονομικών επιστημονικό συνεργάτη (post-doc) στο Ποινικό Δίκαιο για 15μηνη σύμβαση ορισμένου χρόνου με αρχή την 15η Μαρτίου 2016. Ο συνεργάτης της έρευνας θα πρέπει να εργαστεί στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Πρόληψη και διακανονισμός συγκρούσεων δικαιοδοσίας στο Ποινικό Δίκαιο». Περισσότερες πληροφορίες καθ.Δρ.Katalin Ligeti, email: katalin.ligeti@uni.lu  Aιτήσεις γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά μέχρι 2 Φεβρουαρίου 2016 στην αγγλική γλώσσα. Αναλυτικές πληροφορίες και ηλεκτρονική αίτηση εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τα νέα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν.4446/2016

O νόμος 4446/2016 επέφερε αλλαγές στα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ κατάργησε το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές α...