Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016

Eπιστημονικός συνεργάτης στο Ποινικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου

Το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου αναζητεί για το Τμήμα Νομικής και Οικονομικών επιστημονικό συνεργάτη (post-doc) στο Ποινικό Δίκαιο για 15μηνη σύμβαση ορισμένου χρόνου με αρχή την 15η Μαρτίου 2016. Ο συνεργάτης της έρευνας θα πρέπει να εργαστεί στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Πρόληψη και διακανονισμός συγκρούσεων δικαιοδοσίας στο Ποινικό Δίκαιο». Περισσότερες πληροφορίες καθ.Δρ.Katalin Ligeti, email: katalin.ligeti@uni.lu  Aιτήσεις γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά μέχρι 2 Φεβρουαρίου 2016 στην αγγλική γλώσσα. Αναλυτικές πληροφορίες και ηλεκτρονική αίτηση εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...