Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2016

Ασκούμενοι δικηγόροι στο Δήμο Ιωαννίνων

O Δήμος Ιωαννίνων προκηρύσσει την πρόσληψη δύο (2) υποψηφίων δικηγόρων, για το 2015 και για κάθε έτος εφεξής, που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στη Νομική υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών. Το χρονικό διάστημα της άσκησης ορίζεται σε 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα 6 μηνών. Η μηνιαία αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των 600 ευρώ. Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται σε 8 ώρες, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τα νέα παράβολα της Ποινικής Δίκης μετά το ν.4446/2016

Τα νέα παράβολα της Ποινικής Δίκης μετά το νόμο 4446/2016 , όπως θα ισχύουν από 23.1.2017* είναι τα εξής: 1.Παράβολο Μήνυσης: 70 ευρώ:...