Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2016

Ασκούμενοι δικηγόροι στο Δήμο Ιωαννίνων

O Δήμος Ιωαννίνων προκηρύσσει την πρόσληψη δύο (2) υποψηφίων δικηγόρων, για το 2015 και για κάθε έτος εφεξής, που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στη Νομική υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών. Το χρονικό διάστημα της άσκησης ορίζεται σε 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα 6 μηνών. Η μηνιαία αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των 600 ευρώ. Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται σε 8 ώρες, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4438/2016 με την ενσωμάτωση της Οδηγίας για τα Στεγαστικά Δάνεια

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α 220/28-11-2016) ο νόμος 4438/2016 «Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/Ε...