Mη επιτρεπτή η διαβίβαση από τον ΟΑΕΔ πληροφοριών για εγγραφή προσώπου στα μητρώα ανέργων για το σκοπό υπεράσπισης δικαιώματος

Mε την απόφαση αρ. 118/2015 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κρίθηκε μη επιτρεπτή η διαβίβαση από τον ΟΑΕΔ, σε αιτούντα τρίτο, πληροφοριών σχετικά με την ενδεχόμενη εγγραφή, σε ορισμένα χρονικά διαστήματα, του αντιδίκου του στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για το σκοπό της υπεράσπισης δικαιώματος. Σύμφωνα με την απόφαση «αντιβαίνει καταρχήν στις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 2472/1997 η διαβίβαση από τον ΟΑΕ∆, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, σε αιτούντα τρίτο πληροφοριών για την εγγραφή του υποκειµένου στα
µητρώα του ΟΑΕ∆ ως ανέργου, για το σκοπό της αντίκρουσης των ισχυρισµών ότι ο αιτών και το υποκείµενο συνδέονταν µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας. Και τούτο, διότι η εγγραφή ενός προσώπου ως ανέργου στα σχετικά µητρώα του ΟΑΕ∆ ούτε δύναται να αποκλείσει την ύπαρξη σχέσης (εξαρτηµένης ή ανεξάρτητης) εργασίας που να τον συνδέει µε συγκεκριµένο εργοδότη ούτε επιδρά στο κύρος της εν λόγω σχέσης εργασίας, αλλά δύναται µόνο να επισύρει – ενδεχοµένως – διοικητικές ή άλλες κυρώσεις σε βάρος του εν λόγω προσώπου, εφόσον συνεχίσει να λαµβάνει από τον ΟΑΕ∆ κοινωνικές παροχές ως άνεργος, ενώ στην πραγµατικότητα εργάζεται και λαµβάνει µισθό ως αντιπαροχή της εργασίας του (Βλ. Αποφάσεις της Αρχής 1/2009, 87/2009 και 2/2010).
Η εγγραφή ενός προσώπου ως ανέργου στα σχετικά µητρώα του ΟΑΕ∆ µπορεί να είναι πρόσφορο µέσο για την απόδειξη της ύπαρξης ή ανυπαρξίας σχέσης (εξαρτηµένης ή ανεξάρτητης) εργασίας µεταξύ του αιτούντος τρίτου και του υποκειµένου των δεδοµένων, µόνο στις περιπτώσεις που ο τρίτος ή το υποκείµενο των δεδοµένων υποστηρίζουν ότι η εγγραφή του υποκειµένου ως ανέργου στα σχετικά µητρώα του ΟΑΕ∆ συνιστά προϋπόθεση της πρόσληψής του από το φερόµενο ως εργοδότη του, όπως όταν η πρόσληψη αυτή διενεργήθηκε στο πλαίσιο εκτέλεσης ειδικού προγράµµατος του ΟΑΕ∆ για την απασχόληση συγκεκριµένων κατηγοριών ανέργων (Βλ. Απόφαση της Αρχής 2/2010)». Διαβάστε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ

Σχόλια