Επιτρέπεται η χρήση παράνομων αποδεικτικών μέσων σε ορισμένες περιπτώσεις στην ποινική δίκη σύμφωνα με διάταξη που συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο για το σύμφωνο συμβίωσης

Με διάταξη που συμπεριλήφθηκε την τελευταία στιγμή στο νομοσχέδιο για το σύμφωνο συμβίωσης και άλλες ποινικές διατάξεις και τελικά ψηφίστηκε, προβλέπεται παράκαμψη του άρθρου 177 παρ.2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, δηλαδή επιτρέπεται η χρήση παράνομων αποδεικτικών μέσων σε περιπτώσεις κακουργημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των Εισαγγελέων Οικονομικού Εγκλήματος και Διαφθοράς. Η διάταξη (άρθρο 62 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου) έχει ως εξής: «1. Στις περιπτώσεις πράξεων κακουργηµατικού χαρακτήρα, που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονοµικού
Εγκλήµατος ή του Εισαγγελέα Εγκληµάτων Διαφθοράς, δεν εφαρµόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 177 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, εφόσον το αποδεικτικό µέσο αφορά πληροφορίες ή στοιχεία, στα οποία οι ανωτέρω εισαγγελείς έχουν δικαίωµα πρόσβασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 17Α παρ. 8 εδάφιο α΄ του ν. 2523/1997 και του άρθρου 2 παρ. 5 εδάφιο α΄ του ν. 4022/2011.
2. Η χρήση του παραπάνω αποδεικτικού µέσου κατά την παραποµπή και τη δίκη γίνεται δεκτή εφόσον κριθεί αιτιολογηµένα ότι: α) η βλάβη που προκαλείται µε την κτήση του είναι σηµαντικά κατώτερη κατά το είδος, τη σπουδαιότητα και την έκταση από τη βλάβη ή τον κίνδυνο που προκάλεσε η ερευνώµενη πράξη, β) η απόδειξη της αλήθειας θα ήταν διαφορετικά αδύνατη και γ) η πράξη µε την οποία το αποδεικτικό µέσο αποκτήθηκε δεν προσβάλλει την ανθρώπινη αξία».
Το άρθρο 177 παρ.2 του ΚΠΔ, το οποίο δεν θα εφαρμόζεται στις παραπάνω περιπτώσεις, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, προβλέπει τα εξής: «Αποδεικτικά μέσα, που έχουν αποκτηθεί με αξιόποινες πράξεις ή μέσω αυτών, δεν λαμβάνονται υπόψη στην ποινική διαδικασία». (legalnews24.gr)

Σχόλια