3 θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή στη Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

O Aντιπεριφερειάρχης Βορείου Αιγαίου προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων εκ των οποίων ο ένας (1) µε δικαίωµα παράστασης στο Πρωτοδικείο και οι δύο (2) µε δικαίωµα παράστασης στο Εφετείο, κατόπιν επιλογής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013 «Νέος κώδικας δικηγόρων». Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα καταλάβουν κενές οργανικές θέσεις της Νοµικής Υπηρεσίας της έδρας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα ακολουθούν την προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr