Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

Αναστολή κατασχέσεων για φοροδιαφυγή μέχρι 1η Φεβρουαρίου 2016

Παράταση κατά δύο μήνες για την έναρξη της εφαρμογής των κατασχέσεων και δεσμεύσεων που θα ξεκινούσαν την 1.12.2015 για φοροδιαφυγή, μη απόδοση ή παρακράτηση ΦΠΑ, πλαστά και εικονικά τιμολόγια -εφόσον οι παραβάσεις υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ- έφερε το υπουργείο Οικονομικών στην Βουλή. Η διάταξη αυτή δεν επηρεάζει την επανέναρξη των κατασχέσεων, αναγκαστικών εισπράξεων και πλειστηριασμών για χρέη προς την Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία που ξαναρχίζει από 1η Δεκεμβρίου 2015. Η τροπολογία μεταθέτει την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων στην 1.2.2016 αντί 1.12.2015. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ρύθμιση, η μετάθεση αφορά την έναρξη
ισχύος των διατάξεων της παρ. 2 και της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 3 του νόμου 4337/2015 σχετικά με την επιβολή διασφαλιστικών μέτρων του δημόσιου συμφέροντος και καταργησης της παρ. 1 του άρθ. 55 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας σχετικά με τις παραβάσεις φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της προτεινόμενης διάταξης, «με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται η προθεσμία της έναρξης ισχύος της κατάργησης της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013 (Α' 170), προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής χρόνος για να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές των λοιπών διατάξεων του ν. 4174/2013, συνεπεία της κατάργησης της ανωτέρω διάταξης, προς αποφυγή νομοθετικών κενών». Η προτεινόμενη διάταξη έχει ως εξής: «Η παράγραφος 9 του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 (Α' 129) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:«Η ισχύς των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 3 αρχίζει την 1.2.2016». Δείτε την τροπολογία εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Έρχεται ο Κώδικας Παραβόλων και Δικαστικών Τελών για όλες τις διαδικασίες

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε (υπ’αρ. 17977 απόφαση-ΦΕΚ Β 828/15-3-2017) τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτ...