Αναστολή κατασχέσεων για φοροδιαφυγή μέχρι 1η Φεβρουαρίου 2016

Παράταση κατά δύο μήνες για την έναρξη της εφαρμογής των κατασχέσεων και δεσμεύσεων που θα ξεκινούσαν την 1.12.2015 για φοροδιαφυγή, μη απόδοση ή παρακράτηση ΦΠΑ, πλαστά και εικονικά τιμολόγια -εφόσον οι παραβάσεις υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ- έφερε το υπουργείο Οικονομικών στην Βουλή. Η διάταξη αυτή δεν επηρεάζει την επανέναρξη των κατασχέσεων, αναγκαστικών εισπράξεων και πλειστηριασμών για χρέη προς την Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία που ξαναρχίζει από 1η Δεκεμβρίου 2015. Η τροπολογία μεταθέτει την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων στην 1.2.2016 αντί 1.12.2015. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ρύθμιση, η μετάθεση αφορά την έναρξη
ισχύος των διατάξεων της παρ. 2 και της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 3 του νόμου 4337/2015 σχετικά με την επιβολή διασφαλιστικών μέτρων του δημόσιου συμφέροντος και καταργησης της παρ. 1 του άρθ. 55 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας σχετικά με τις παραβάσεις φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της προτεινόμενης διάταξης, «με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται η προθεσμία της έναρξης ισχύος της κατάργησης της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013 (Α' 170), προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής χρόνος για να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές των λοιπών διατάξεων του ν. 4174/2013, συνεπεία της κατάργησης της ανωτέρω διάταξης, προς αποφυγή νομοθετικών κενών». Η προτεινόμενη διάταξη έχει ως εξής: «Η παράγραφος 9 του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 (Α' 129) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:«Η ισχύς των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 3 αρχίζει την 1.2.2016». Δείτε την τροπολογία εδώ

Σχόλια