Αλλάζει ο θεσμός της Νομικής Βοήθειας. Σύσταση ομάδας εργασίας. Δηλώσεις του Προέδρου του ΔΣΑ

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (αρ. 76544/9.11.2015) συστήνεται ομάδα εργασίας με αντικείμενο τη μεταρρύθμιση και ενίσχυση του θεσμού της παροχής νομικής βοήθειας και την πιλοτική εφαρμογή του στη Θεσσαλονίκη. Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους:
1. Κωνσταντίνο Κοσμάτο του Γερασίμου, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Πρόεδρο, 2. Αντώνιο Τσαλαπόρτα του Γεωργίου, Πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονίκης, 3. Νικόλαο Βόκα του Αριστοτέλη, Πρόεδρο Πρωτοδικών
Θεσσαλονίκης,
4. Νικόλαο Βαλεργάκη του Εμμανουήλ, Δικηγόρο, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,
5. Εμμανουήλ Λαμτζίδη του Ανέστη, Δικηγόρο, τ. Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ως μέλη.
Χρέη γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί ο Χρήστος Λαμπάκης του Δημητρίου, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης.
Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει στη Θεσσαλονίκη και οφείλει να περατώσει το έργο της έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.
Στον Πρόεδρο, τα μέλη και τον εκτελούντα χρέη γραμματέα της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.
Στο μεταξύ για το θεσμό της Νομικής Βοήθειας έκανε δήλωση ο πρόεδρος του ΔΣΑ κ. Αλεξανδρής μιλώντας  για ελλιπές θεσμικό πλαίσιο και πως η μεταρρύθμιση του θεσμού αποτελεί ζήτημα άμεσης προτεραιότητας. Δείτε τη δήλωση εδώ

Σχόλια