Συνεδρίαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων στις 14 Νοεμβρίου. Τί θα συζητηθεί

Συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος έχει προγραμματιστεί στις 14 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με θέματα: Ενημέρωση, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (ν. 4335/2015 ΦΕΚ Α’ 87/23.7.2015), Ζητήματα ασφαλιστικού καθεστώτος δικηγόρων - Αυτόματη ανακλιμάκωση ασφαλιστικών εισφορών -Ταμεία: οικονομική κατάσταση, Ενημέρωση από Δημήτρη Βερβεσό, Αναπληρωτή Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ, Κώδικας Δικηγόρων - Αναγκαίες μεταβολές και Ποινική δίωξη Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου, Σπυρίδωνα Καλογερία.

Σχόλια