Δηλώσεις εκχώρησης μισθωμάτων μέχρι 4/9/2015

Σύμφωνα με δελτίο τύπου (2.9.2015) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων: «Για τη διευκόλυνση των πολιτών και σε σχέση με το από 26.8.2015 δελτίο τύπου που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, σας ενημερώνουμε ότι είναι δυνατή η υποβολή δηλώσεων εκχώρησης μισθωμάτων οι οποίες και θα παραλαμβάνονται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ μέχρι τις 4.9.2015». Δείτε σχετικά με τη διαδικασία και το έντυπο δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων εδώ

Σχόλια