Διαγωνισμός Ειρηνοδικών 2015: Αποτελέσματα και προφορική διαδικασία

Σύμφωνα με το πρακτικό νο.11/10-9-2015 η Εξεταστική Επιτροπή των υποψηφίων δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξεως του διαγωνισμού της 19ης Μαρτίου 2015 αποφάσισε: «1) Μετά το πέρας των εκλογών της 20/9/2015 και την παράδοση όλων των γραπτών από τους διορθωτές θα λάβει χώρα η αποσφράγιση αυτών από τα μέλη της Επιτροπής και η καταχώριση της βαθμολογίας, επικουρούμενα από τη Γραμματέα ή υπαλλήλους της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
Με το πέρας των καταχωρήσεων εκάστης ημέρας θα εξάγεται αντίγραφο από τα μέλη της Επιτροπής και τη Γραμματέα.
2) Η προφορική δοκιμασία θα ξεκινήσει μετά την ανάρτηση της βαθμολογίας των γραπτών, κατόπιν νεώτερης ανακοίνωσης της Επιτροπής η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
3) Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα ενημερωθούν σχετικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, θα δύνανται κατά τη διάρκεια της προφορικής δοκιμασίας να φέρουν ασχολίαστους κώδικες, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν εφ΄όσον κατά την κρίση της Επιτροπής θα θεωρηθεί απαραίτητο». Δείτε το πρακτικό εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου