Ποιοί προσπαθούν να "κλέψουν" τη δουλειά των δικηγόρων

Από τη δημοσίευση του νόμου 3869/10 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά παρατηρήθηκε το φαινόμενο διάφορα σωματεία και σύλλογοι προστασίας δανειοληπτών να αναλαμβάνουν υποθέσεις σχετικά με τη διαδικασία του νόμου αυτού διαφημίζοντας και παρέχοντας κατ’ εξοχήν νομικές/δικηγορικές υπηρεσίες. Ήδη προσφάτως εκδόθηκαν δύο αποφάσεις επί προσφυγών δικηγορικών συλλόγων στη δικαιοσύνη κατά τέτοιων σωματείων που αντιποιούνται ευθέως ή εμμέσως το δικηγορικό επάγγελμα. Στη Λάρισα το τοπικό Ειρηνοδικείο δικαίωσε τον ΔΣ της πόλης με σχετική απόφασή του
στην οποία αναφέρεται ότι «το σωματείο Κίνηση Πολιτών Δανειοληπτών αντιποιείται, προσβάλλει και υποβαθμίζει το δικηγορικό λειτούργημα με την ανάληψη επ’ αμοιβή υποθέσεων των πολιτών. Έγινε ακόμη δεκτό, ότι το ως άνω σωματείο επιχειρεί νομικές και «παρανομικές» εργασίες, καλώντας με δημόσιες διακηρύξεις, διαφημίσεις στον τύπο και τα ηλεκτρονικά μέσα πληροφόρησης αλλά και με δηλώσεις των ιθυνόντων του, τους πολίτες που οφείλουν από δάνεια στις Τράπεζες να προσέλθουν στα γραφεία του, δημιουργώντας σ’ αυτούς την πεπλανημένη πεποίθηση, ότι δύναται έναντι αμοιβής να αναλάβει και να φέρει σε πέρας τις σχετικές τους υποθέσεις και να επιτύχει την υπαγωγή αυτών στο προστατευτικό καθεστώς  του νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, ενώ διατείνεται ότι μπορεί να επιχειρήσει δικαστικές και εξώδικες τέτοιου είδους πράξεις και ζητεί και λαμβάνει αμοιβές γι αυτές».
Επίσης στην Αλεξανδρούπολη εμφανίστηκε εταιρία που διαφήμισε νομικούς ελέγχους σε υποθηκοφυλακεία και κτηματολόγιο, νομική υποστήριξη και αναζήτηση εγγράφων από δημόσιες υπηρεσίες. Το τοπικό Ειρηνοδικείο, μετά από ασφαλιστικά μέτρα του ΔΣ Αλεξανδρούπολης, δέχθηκε εν μέρει την αίτηση του δικηγορικού συλλόγου κατά της εταιρίας αναφέροντας «ότι η ως άνω εταιρία αντιποιείται την ιδιότητα του δικηγόρου, διαφημίζοντας ότι παρέχει νομική υποστήριξη, συγκεντρώνοντας πελατεία, δεχόμενη πελάτες για παροχή τέτοιων υπηρεσιών στα ως άνω γραφεία, κατά τρόπο όμως ο οποίος παραπλανά το κοινό που επιζητά αποτελεσματική πρόσβαση στη Δικαιοσύνη και παροχή υπηρεσιών ικανών να διασφαλίσουν την αποτελεσματική προστασία των συμφερόντων του. Με τις ενέργειές της αυτές, η ως άνω εταιρία υποβιβάζει την παροχή νομικών υπηρεσιών σε εμπορική πράξη, η οποία είναι πλήρως ασυμβίβαστη προς το δικηγορικό λειτούργημα. Άλλωστε, η επιμέλεια των υποθέσεων των πολιτών όχι μόνον ενώπιον των δικαστηρίων αλλά και ενώπιον των διοικητικών αρχών, αποτελεί έργο που ανήκει αποκλειστικά στους δικηγόρους, δεδομένου ότι αυτοί λόγω της ειδικής επιστημονικής και επαγγελματικής τους κατάρτισης, είναι ικανοί και κατάλληλοι προς πληρέστερη κατανόηση και ευστοχότερη διεξαγωγή των υποθέσεων ενώπιον των προαναφερθεισών αρχών. Τέλος σύμφωνα με την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι η έρευνα στα Υποθηκοφυλακεία και η αναζήτηση πιστοποιητικών, δύναται να γίνονται μόνον από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από πληρεξούσιο δικηγόρο».
Στην Πάτρα ο εκεί σύλλογος πέτυχε το 2013 με απόφαση του τοπικού Ειρηνοδικείου να κλείσουν τα γραφεία Συλλόγου για Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, να μην διαφημίζει ότι παρέχει δικηγορικές υπηρεσίες, και να μην αναρτά διαφημιστικές πινακίδες με τέτοιο περιεχόμενο. Οι υπεύθυνοι του Συλλόγου δεν τήρησαν την απόφαση και ο ΔΣ Πατρών κατέθεσε μήνυση επί της οποίας το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πατρών επέβαλε στους τρεις εκπροσώπους του Συλλόγου ποινή φυλάκισης 40 μηνών με αναστολή στον καθένα με την κατηγορία της παραβίασης του διατακτικού της απόφασης του Ειρηνοδικείου.
Πρέπει να αναφερθεί ότι αντίστοιχοι σύλλογοι, αμφιβόλου νομιμότητας τόσο ως προς τη σύσταση όσο και ως προς τη δραστηριότητά τους, που διαφημίζουν και παρέχουν αμιγώς δικηγορικές υπηρεσίες αντιποιούμενοι το νομικό επάγγελμα, λειτουργούν σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. [legalnews24.gr]
Σχετικές Συνδέσεις:
-Δικαστική νίκη του ΔΣ Λάρισας κατά της αντιποίησης του δικηγορικού επαγγέλματος από κίνηση πολιτών δανειοληπτών
-Δικαστική νίκη του ΔΣ Αλεξ/πολης κατά εταιρίας που παρείχε νομικές υπηρεσίες
-Καταδικάστηκε σύλλογος που έταζε σε υπερχρεωμένους πολίτες δικηγορικές υπηρεσίες

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr