Κλειστά τα δικαστήρια λόγω δημοψηφίσματος από 30 Ιουνίου μέχρι και 8 Ιουλίου 2015

Mετά από απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (αρ.52696/29-6-2015) ενόψει του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 αποφασίστηκε η αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων για τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά το δημοψήφισμα, δηλαδή τα δικαστήρια θα παραμείνουν κλειστά από 30 Ιουνίου μέχρι και 8 Ιουλίου 2015. Σύμφωνα με την απόφαση ποινικές δίκες που θα αρχίσουν πριν την 30η Ιουνίου και δεν περατωθούν την ίδια ημερα, συνεχίζονται και μετά την 30η Ιουνίου. Αναστέλλεται επίσης η διενέργεια πλειστηριασμών, εξώσεων και προσωπικών κρατήσεων.
Εξαιρείται της αναστολής η περίπτωση έναρξης των Μεικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μεικτών Ορκωτών Εφετείων εφόσον έχουν προσδιορισθεί δικάσιμοι κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Επίσης εξαιρείται και η εκδίκαση των κακουργημάτων σε περιπτώσεις που λήγει το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων.

Σχόλια