Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Πώς θα υπολογίσετε γρήγορα και εύκολα τα χαμένα χρήματα

Γράφει η δικηγόρος Αναστασία Μήλιου*
Οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου γνωρίζουν πολύ καλά ότι έχουν ζημιωθεί μεγάλα ποσά από την διαφορά της ισοτιμίας ευρώ-ελβετικού φράγκου. Για να αντιληφθούμε όμως την τάξη μεγέθους της χασούρας των δανειοληπτών/κέρδους των τραπεζών  πρέπει  να υπολογιστεί τι έχει πληρωθεί  σε ελβετικό φράγκο και τι σε ευρώ. Θα κάνουμε λοιπόν μια απόπειρα να υπολογίσουμε μέχρι το τέλος του 2014 τι έχετε πληρώσει και τι ακόμα οφείλετε σε ελβετικό με ένα παράδειγμα πραγματικού δανείου σε ελβετικό φράγκο πραγματικού ποσού ελάχιστα λιγότερο από 600.000 ευρώ, ήτοι ελάχιστα λιγότερου από 1.000.000 ελβετικά φράγκα.
(**Για διευκόλυνση το ακριβές ποσό κεφαλαίου του δανείου στρογγυλοποιήθηκε τόσο σε ευρώ όσο και σε ελβετικά φράγκα, επομένως οι μαθηματικές πράξεις (πρόσθεση και αφαίρεση) δεν βγαίνουν ακριβώς, αλλά θα μπορέσετε να δείτε πως υπολογίζεται).
Πρέπει να έχουμε λοιπόν στην κατοχή μας τα παρακάτω έγγραφα:
-Βεβαίωση υπολοίπου τελευταίου μηνός του δανείου σε ελβετικό φράγκο
-Το σύνολο των βεβαιώσεων τόκων της τράπεζας για την εφορία
Διαβάζοντας τις βεβαιώσεις αντιλαμβανόμαστε ότι ο υπολογισμός του καταβληθέντος κάθε χρόνο ποσού είναι σε ευρώ. Επίσης ότι το κεφάλαιο που μας χορηγήθηκε από την τράπεζα είναι επίσης πάντα το ίδιο και σε ευρώ. 
Τα ποσά των βεβαιώσεων τα προσθέτουμε σε συνολικά καταβληθέν ποσό, σε κεφάλαιο και σε τόκους.
Από τις ως άνω βεβαιώσεις προκύπτει:
1. Ότι η τράπεζα χορήγησε στεγαστικό δάνειο ύψους π.χ.600.000 ευρώ και μάλιστα το ποσό αυτό εμφανίζεται σταθερό σε κάθε έγγραφο βεβαίωσης τόκου.
2. Ότι μέχρι και το τέλος του 2014  έχουμε καταβάλει για εξόφληση στεγαστικού δανείου ποσού εκ ευρώ 600.000, συνολικά 422.942,87 ευρώ εκ του οποίου
 α) ποσό 346.888,36 Ευρώ για εξόφληση κεφαλαίου δανείου,
 β) ποσό 76.066,17 ευρώ για τόκους (76.054,51 Ευρώ τόκοι + 11,66 Ευρώ τόκοι υπερημερίας).
3. το υπόλοιπο του άληκτου κεφαλαίου μας, ανερχόταν την 1-1-2015 στο ποσό των 252.263,75 Ευρώ, το οποίο συνάγεται κάνοντας την αφαίρεση από το εκταμιευθέν κεφάλαιο δανείου των 600.000 ευρω του καταβληθέντος από εμάς κεφαλαίου, μείον των 346.888,36 Ευρώ = 252.263,75 ευρώ εναπομείναν άληκτο κεφάλαιο.
Ενώ  δηλαδή το δανεισθέν  ποσό είναι 600.000ευρώ και μέχρι την 31-12-2014 έχει  καταβληθεί  το ποσό των 346.888,36 ευρώ (σύμφωνα με τις βεβαιώσεις) ως κεφάλαιο, θα έπρεπε το εναπομείναν άληκτο κεφάλαιο να ανέρχεται στο ποσό των 252.263,75 ευρώ  (600.000 Ευρώ – 346.888,36 Ευρώ), ενώ στην καρτέλα πληρωμής φαίνεται άληκτο κεφάλαιο την 1-1-2015 το ποσό των 545.000. CHF (ισόποσο σε Ευρώ με ισοτιμία 1,2038 =) 452.670,42 ευρώ.
Η τράπεζα λοιπόν θεωρεί ότι το υπόλοιπο του άληκτου κεφαλαίου την 1-1-2015, ανέρχεται σε ποσό  #545.000# CHF, ήτοι κατά μετατροπή σε περίπου ευρώ 452.670,42, τη στιγμή που το πραγματικό άληκτο κεφάλαιο θα έπρεπε να ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 252.263,75 Ευρώ, ήτοι ζητάει 200.406,67 ευρώ περισσότερο άληκτο κεφάλαιο από το πράγματι άληκτο κεφάλαιο του δανείου εκ ευρώ 252.263,75 (600.000 Ευρώ – 346.888,36 Ευρώ).
Την διαφορά των ανωτέρω ποσώνη Τράπεζα με την αγορά και πώληση συναλλάγματος και την διαφορά ισοτιμίας, τα αποκόμισε ως κέρδος,οι δανειοληπτες δε ως ζημία. Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι η Τράπεζα τα ως άνω ποσά δεν τα πίστωσε στο δάνειο.
Δηλαδή την 1-1-2015 η δήθεν οφειλή έναντι της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 452.670,42 ευρώ περίπου / 545.000 CHF, στο οποίο αν προσθέσουμε το ήδη καταβληθέν προς εξόφληση του δανείου, ποσό των 422.942,87 Ευρώ (το οποίο αναλύεται σε κεφαλαίου και τόκους), η συνολική απαίτηση της για δάνειο εκ Ευρώ 600.000, είναι  875.613,29 ευρώ!!
Συνεπώς, για ένα δάνειο 600.000 ευρώ, που εκταμιεύτηκε το 2007, ζητείται από την Τράπεζα την 1-1-2015,  ήτοι 8  χρόνια αργότερα, ως αντάλλαγμα- τόκος για το ως άνω δανεισθέν κεφάλαιο, το εξωφρενικό ποσό των 276.461,18 ευρώ [875.613,29 ευρώ (συνολική απαίτηση)- 600.000 ευρώ (εκταμιευθέν κεφάλαιο)].
Ήτοι, δάνεισε το 2007 η τράπεζα, 600.000 ευρώ και το ΚΕΡΔΟΣ της (αντάλλαγμα- τόκος δανείου, σύμφωνα με το ΑΚ 806) είναι την 1-1-2015, (8 χρόνια αργότερα) 276.461,18. ευρώ, δηλαδή, καθαρό κέρδος σχεδόν το μισό ποσό του δανεισθέντος κεφαλαίου.
* Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΧΡ.  ΜΗΛΙΟΥ είναι ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ ΑΘΗΝΩΝ, Τηλ. 6945-028153, e-mail: natmil@otenet.gr, info@legalaction.gr, www.legalaction.gr, fb: Αναστασία Μήλιου

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου