Οι δικηγορικές αμοιβές στην Κύπρο - Αναλυτικοί κατάλογοι για κάθε δικηγορική εργασία

Στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες νομικών που ασκούν το λειτούργημα του δικηγόρου (δηλαδή Solicitors, Barristers, Advocates και Lawyers). Όλοι οι νομικοί οι οποίοι είναι εγγραμμένοι στο Μητρώο Δικηγόρων έχουν τα ίδια δικαιώματα παράστασης στα Δικαστήρια της Δημοκρατίας και γενικότερα άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το εάν κάποιος δικηγόρος έχει αποκτήσει τον τίτλο του Solicitor ή του Barrister στο εξωτερικό. Ο όρος ο οποίος χρησιμοποιείται για όλους όσοι ασκούν το επάγγελμα είναι «Δικηγόρος» («Advocate»).
Η αμοιβή για δικαστικές υποθέσεις καθορίζεται στη βάση κλίμακας δικαστικών εξόδων η οποία είναι εγκεκριμένη από το Ανώτατο Δικαστήριο. Για εξωδικαστηριακές υπηρεσίες υπάρχουν κλίμακες οι οποίες καθορίζουν την ελάχιστη δικηγορική αμοιβή. Και στις δύο περιπτώσεις ο Δικηγόρος μπορεί να συμφωνήσει με τον πελάτη του για την καταβολή ψηλότερης αμοιβής.
Όπως συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές έννομες τάξεις έχει θεσπισθεί και στην Κύπρο ειδική αναλυτική κλίμακα με κοστολόγηση κάθε δικηγορικής εργασίας, δικαστικής και εξωδικαστικής (π.χ. μέχρι και η σύνταξη επιστολής) αναλόγως του αντικειμένου της υπόθεσης. Η Κύπρος είναι ακόμα παράδειγμα ευρωπαϊκής χώρας όπου η δικηγορική αμοιβή για κάθε είδους δικηγορική εργασία είναι θεσμοθετημένη. Ο κατάλογος των ελάχιστων αμοιβών των δικηγόρων διακρίνεται σε τρείς κυρίως κατηγορίες: α) Κλίμακες Δικηγορικών Δικαιωμάτων σε Αστικές Αγωγές, β) Κλίμακες Δικηγορικών Δικαιωμάτων σε υποθέσεις Αναθεωρητικής Δικαιοδοσίας και γ) Κλίμακες Δικηγορικών Δικαιωμάτων σε υποθέσεις Εταιρειών. Δείτε αναλυτικά τις κλίμακες των δικηγορικών αμοιβών που ισχύουν στην Κύπρο στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου supremecourt.gov.cy (πληροφορίες από e-justice.europa.eu) [legalnews24.gr]

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου