Eπέκταση εφαρμογής διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας στα ΝΠΙΔ με σχέδιο νόμου

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις». Στο σχέδιο προβλέπεται επέκταση εφαρμογής διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (νόμος 2690/1999) και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο 3 του σχεδίου υπό τον τίτλο «Δικαιώματα πολιτών-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας-Ηλεκτρονική διακυβέρνηση» στο άρθρο 7 (Επέκταση των δικαιωμάτων διοικουμένων και υπαλλήλων) προβλέπεται:
1.Στο άρθρο 1 του ν. 2690/1999 (45 Α') «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:
«Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων 4 έως 7 και του άρθρου 12 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, στα ν.π.ι.δ. και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ) του Κεφαλαίου Α' του Ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α, εντός ή εκτός της Γενικής Κυβέρνησης.
2.Στο τέλος του άρθρου 4 του ν.2690/1999 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
« Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των υπηρεσιών της παραγράφου 1 έχουν υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης των αιτούντων υπαλλήλων για την πρόοδο υποθέσεων σχετικών με θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασής που εκκρεμούν ενώπιον τους εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1, εφόσον δεν έχει διεκπεραιωθεί η υπόθεσή τους εντός της ως άνω προθεσμίας.»
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του συγκεκριμένου άρθρου «με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 προωθείται η επέκταση συγκεκριμένων διατάξεων του ν. 2690/99 - «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», που ρυθμίζει θέματα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στις σχέσεις Κράτους -Πολίτη και στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ) του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α'314), καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., εντός ή εκτός της Γενικής Κυβέρνησης. Με την εν λόγω διάταξη, οι φορείς του ανωτέρω διευρυμένου πεδίου εφαρμογής υποχρεούνται στην τήρηση των ρυθμιζόμενων από συγκεκριμένες διατάξεις του ν. 2690/99 (Α'45) θεμάτων, δηλαδή της αυτεπάγγελτης ενέργειας της διοίκησης, των αιτήσεων προς τη διοίκηση, της διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση, της πρόσβασης σε έγγραφα, της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου, της αμεροληψίας των διοικητικών οργάνων, καθώς και της τήρησης πρωτοκόλλου υπηρεσίας και χορήγησης βεβαίωσης για την καταχώρηση εγγράφου. Με τη ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου 7 θεσπίζεται η υποχρέωση των Διευθύνσεων Διοικητικού για έγγραφη ενημέρωση των αιτούντων υπαλλήλων για την πρόοδο υποθέσεων σχετικά με θέματα υπηρεσιακής τους κατάστασης που εκκρεμούν ενώπιον τους εντός πενήντα ημερών. Σκοπός της ρύθμισης είναι η ταχύτερη ενημέρωση των υπαλλήλων για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, που δεν υπάγονταν έως τώρα σε καμία προθεσμία» [legalnews24.gr].

Σχόλια