Στη βουλή το νομοσχέδιο με τις μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων - Τί προβλέπουν δύο νέες τροπολογίες

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις» . Eπίσης κατατέθηκαν δύο τροπολογίες, εκ των οποίων η πρώτη αφορά τροποποίηση του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και η δεύτερη τροποποίηση του άρθρου 100α του Ποινικού Κώδικα. Συγκεκριμένα: α) Προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 282 ΚΠΔ και αναριθμείται το άρθρο 4 σε 5 ως εξής:
«4. Κατ’ οίκον περιορισμός  μπορεί να επιβληθεί και στους συγκατηγορούμενους συζύγους, συμβίους ή συγγενείς εξ αίματος έως δευτέρου βαθμού, εφόσον η αποδιδόμενη σε αυτούς πράξη οφείλεται σε σύγκρουση καθηκόντων εξαιτίας της σχέσης αυτής».
β) Η παρ. 2 του άρθρου 100Α ΠΚ τροποποιείται ως εξής:

«2. Η απόλυση χορηγείται, ανεξαρτήτως της συνδρομής των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και 106 και στις πιο κάτω ειδικές περιπτώσεις: α) στους καταδίκους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, β) στους καταδίκους με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω εφόσον κρίνεται ότι η παραμονή τους στο κατάστημα κράτησης καθίσταται ιδιαίτερα επαχθής λόγω αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης. Σε περίπτωση πρόσκαιρης κάθειρξης, απαιτείται να έχει εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο το ένα πέμπτο της ποινής. Σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης ο κρατούμενος, αν έχει εκτίσει με οποιονδήποτε τρόπο δέκα έτη και διαθέτει ποσοστό αναπηρίας 80% ή παραπάνω, εκτίει το υπόλοιπο της ποινής του στην κατοικία του, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 56 παρ. 3».  Δείτε ολόκληρο το νομοσχέδιο και την αιτιολογική έκθεση όπως κατατέθηκαν στη Βουλή εδώ 

Σχόλια