Κυριακή, 12 Απριλίου 2015

Η δίκη "περί όνου σκιάς"

Η δίκη "περί όνου σκιάς" - Μια πολύ πιθανή ιστορία. Συγγραφείς: Τσέντε - Φιλιππίδου Μαρία & Φιλιππίδης Τηλέμαχος Γ. Η περιγραφή "περιφήμων δικών", στις οποίες πρέπει να περιληφθή και η δίκη "περί όνου σκιάς", (δικών "πολυκρότων", "συνταρακτικών", "περιβοήτων", "ιστορικών", "μεγάλων") αποτελεί σήμερα σπουδαίο τμήμα της νομικής φιλολογίας και πολύτιμο βοήθημα γιά την έρευνα των εκάστοτε κρατουσών κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών και αντιλήψεων, και γιά την γνώση του τρόπου ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων του ουσιαστικού και δικονομικού Δικαίου. Ο Τηλέμαχος Φιλιππίδης είναι ομότιμος καθηγητής Ποινικού Δικαίου ΑΠΘ και Δικαστικής Ψυχολογίας. Εκδότης: Αφοί Κυριακίδη (από τον πρόλογο του βιβλίου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...