Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

Θέση Έλληνα Δικηγόρου στη Γραμματεία του Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Δικηγόρος - Ελλάδα (Βαθμός Α1 / Α2) στη Γραμματεία του Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Προσόντα: Πτυχίο νομικών σπουδών στην Ελλάδα. Εμπειρία: τουλάχιστον διετής επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε στο νομικό τομέα (κατά προτίμηση δικαστικές υπηρεσίες) στην Ελλάδα ή σε διεθνείς Οργανισμούς, εμπεριστατωμένη γνώση του νομικού συστήματος στην Ελλάδα και ικανότητα χειρισμού υποθέσεων που προκύπτουν σε άλλες χώρες. Γνώση του συνταγματικού και του διεθνούς δικαίου.
Γλωσσικές απαιτήσεις: Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας (επίπεδο μητρικής γλώσσας) πολύ καλή γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (αγγλικά ή γαλλικά) και γνώση της άλλης, ικανότητα σύνταξης με σαφήνεια και ακρίβεια νομικών κείμενων στα αγγλικά ή γαλλικά. Καταληκτική Ημερομηνία: 19 Μαρτίου 2015. Αναλυτικές πληροφορίες εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...