Θέση Έλληνα Δικηγόρου στη Γραμματεία του Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Δικηγόρος - Ελλάδα (Βαθμός Α1 / Α2) στη Γραμματεία του Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Προσόντα: Πτυχίο νομικών σπουδών στην Ελλάδα. Εμπειρία: τουλάχιστον διετής επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε στο νομικό τομέα (κατά προτίμηση δικαστικές υπηρεσίες) στην Ελλάδα ή σε διεθνείς Οργανισμούς, εμπεριστατωμένη γνώση του νομικού συστήματος στην Ελλάδα και ικανότητα χειρισμού υποθέσεων που προκύπτουν σε άλλες χώρες. Γνώση του συνταγματικού και του διεθνούς δικαίου.
Γλωσσικές απαιτήσεις: Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας (επίπεδο μητρικής γλώσσας) πολύ καλή γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (αγγλικά ή γαλλικά) και γνώση της άλλης, ικανότητα σύνταξης με σαφήνεια και ακρίβεια νομικών κείμενων στα αγγλικά ή γαλλικά. Καταληκτική Ημερομηνία: 19 Μαρτίου 2015. Αναλυτικές πληροφορίες εδώ 

Σχόλια