Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

Εκλογικά έντυπα για τους δικαστικούς αντιπροσώπους όλης της χώρας

Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθηνών διαθέτει στους δικαστικούς αντιπροσώπους όλης της χώρας τα έντυπα των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015. Για την ανάπτυξη των πρότυπων βιβλίων έχει χρησιμοποιηθεί το υλικό που έχει διαθέσει ο Άρειος Πάγος. Έγινε κάθε δυνατή προσπάθειά για τον καλύτερη ταξινόμηση του υλικού, παρακαλούμε κάντε σχετικό έλεγχο. Τα έντυπα διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου www.areiospagos.gr. Τα παραπάνω βιβλία αποτελούν Δείγμα συμπλήρωσης σύμφωνα με την σειρά της ανακήρυξης (περιλαμβάνουν και τις διορθώσεις των 63 κ 65 / 2015). Ο τελικός έλεγχος της ορθότητας του περιεχομένου εναπόκειται στους δικαστικούς αντιπροσώπους. Επίσης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αντικατάσταση των επισήμων βιβλίων. Κατεβάστε τα έντυπα ανά νομό της Ελλάδας στο sdya.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Μη νόμιμη η ταμειακή βεβαίωση σε βάρος κληρονόμου που έχει αποποιηθεί. Αναστολή πράξης του ΚΕΑΟ (ΔΠρΑθ)

Προσωρινή δικαστική προστασία – Μη νόμιμη η ταμειακή βεβαίωση σε βάρος κληρονόμου που έχει αποποιηθεί.  Με την με αρ. 156/2016 απόφαση τ...