Παράταση του χρόνου υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου 2015

Με την ΠΟΛ.1034/30.1.2015 αποφασίστηκε η παράταση του χρόνου υποβολής των περιοδικών δηλώσεων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 30 Ιανουαρίου 2015 και παράταση του χρόνου καταβολής του φόρου. Συγκεκριμένα με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 30ή Ιανουαρίου 2015 μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου 2015. Η προθεσμία καταβολής του φόρου που προκύπτει από τις ανωτέρω δηλώσεις παρατείνεται μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου 2015. Η προθεσμία αυτή είναι καταληκτική και για τις δύο δόσεις στην περίπτωση επιλογής της καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε δόσεις.

Σχόλια