Δικηγορικός Σύλλογος Αγρινίου: αποχή από τις εκλογές αν δεν αυξηθεί η εκλογική αποζημίωση

Tην απόφαση να απέχουν από τα καθήκοντά τους ως δικαστικοί αντιπρόσωποι στις προσεχείς αυτοδιοικητικές και ευρωπαϊκές εκλογές αν δεν αυξηθεί η εκλογική αποζημίωση έλαβαν με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης οι δικηγόροι του Αγρινίου. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: "Χθες, 14.5.2014, συνήλθε εκτάκτως, και μετά από αίτηση ικανού αριθμού μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου, η Γενική Συνέλευση των μελών του Δικ.Συλλ., κατά την οποία απεφασίσθησαν με σχετική πλειοψηφία τα κάτωθι: Τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου, τα οποία κληρώθηκαν δικαστικοί αντιπρόσωποι για τη διενέργεια των εκλογών της 18.5.2014 και 25.5.2014 θα αναλάβουν τους εκλογικούς σάκους εφόσον: Α) μέχρι το Σάββατο 17.5.2014 θα έχει προκαταβληθεί η εκλογική αποζημίωση. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί τούτο θα απέχουν από τα καθήκοντά τους του δικαστικού αντιπροσώπου, Β) Η εκλογική αποζημίωση να ανέρχεται στο ποσό των 115,00€ ημερησίως και για διάρκεια 12 ημερών, Γ) Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στους υπόλοιπους Δικηγορικούς Συλλόγους, και στα αρμόδια Υπουργεία".

Σχόλια