Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

Ο νέος Κώδικας Δικηγόρων - Νόμος 4194/2013

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος Κώδικας Δικηγόρων (Nόμος 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208/27-9-2013). Σημειώνεται ότι από την Παρασκευή 27/09/2013 ισχύουν οι νέες ρυθμίσεις του, μεταξύ των οποίων και του άρ.61, όπου προβλέπεται η υποχρέωση έκδοσης διπλοτύπων για κάθε διαδικαστική πράξη ή παράσταση δικηγόρου (κατάθεση αγωγής, έφεσης κλπ.). Διαβάστε αναλυτικά τις νέες διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων στο dsa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τα νέα παράβολα της Ποινικής Δίκης μετά το ν.4446/2016

Τα νέα παράβολα της Ποινικής Δίκης μετά το νόμο 4446/2016 , όπως θα ισχύουν από 23.1.2017* είναι τα εξής: 1.Παράβολο Μήνυσης: 70 ευρώ:...