Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

Ο νέος Κώδικας Δικηγόρων - Νόμος 4194/2013

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος Κώδικας Δικηγόρων (Nόμος 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208/27-9-2013). Σημειώνεται ότι από την Παρασκευή 27/09/2013 ισχύουν οι νέες ρυθμίσεις του, μεταξύ των οποίων και του άρ.61, όπου προβλέπεται η υποχρέωση έκδοσης διπλοτύπων για κάθε διαδικαστική πράξη ή παράσταση δικηγόρου (κατάθεση αγωγής, έφεσης κλπ.). Διαβάστε αναλυτικά τις νέες διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων στο dsa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...