Ο νέος Κώδικας Δικηγόρων - Νόμος 4194/2013

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος Κώδικας Δικηγόρων (Nόμος 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208/27-9-2013). Σημειώνεται ότι από την Παρασκευή 27/09/2013 ισχύουν οι νέες ρυθμίσεις του, μεταξύ των οποίων και του άρ.61, όπου προβλέπεται η υποχρέωση έκδοσης διπλοτύπων για κάθε διαδικαστική πράξη ή παράσταση δικηγόρου (κατάθεση αγωγής, έφεσης κλπ.). Διαβάστε αναλυτικά τις νέες διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων στο dsa.gr

Σχόλια