Κατασχέσεις ανεξαρτήτως ώρας και μέρας καθιερώνει νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 9ης Αυγούστου 2013, η Κυβέρνηση καθιέρωσε τις κατασχέσεις για οφειλές στο δημόσιο ανεξαρτήτως ώρας και ημέρας. Η πράξη έχει ως εξής: «Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.δ. 356/1974 (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Α΄/90) προστίθενται δύο εδάφια ως εξής: «Σε βάρος επιχειρήσεων που λειτουργούν κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα και έχουν συνολική βεβαιωμένη ληξιπρόθεσμη οφειλή, αποκλειστικά προς το Δημόσιο, άνω του ποσού των 50.000 ευρώ, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, η κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη εντός της επιχείρησης κατά τις ώρες λειτουργίας αυτής και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στη κατάσχεση κατά τις νυχτερινές ώρες παρίσταται ως μάρτυρας δημόσιος υπάλληλος ή αστυνομικό όργανο». Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Σχόλια