Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013

Θέσεις μεταφραστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς με εξετάσεις για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων μεταφραστών:
EPSO/AD/260/13 — Μεταφραστές (AD 5) δανικής γλώσσας (DA), EPSO/AD/261/13 — Μεταφραστές (AD 5) αγγλικής γλώσσας (EN), EPSO/AD/262/13 — Μεταφραστές (AD 5) γαλλικής γλώσσας (FR), EPSO/AD/263/13 — Μεταφραστές (AD 5) ιταλικής γλώσσας (IT), EPSO/AD/264/13 — Μεταφραστές (AD 5) μαλτέζικης γλώσσας (MT), EPSO/AD/265/13 — Μεταφραστές (AD 5) ολλανδικής γλώσσας (NL), EPSO/AD/266/13 — Μεταφραστές (AD 5) σλοβενικής γλώσσας (SL). Οι διαγωνισμοί αποσκοπούν στην κατάρτιση εφεδρικών πινάκων για την πλήρωση κενών θέσεων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Yποβολή αιτήσεων μέχρι 13 Αυγούστου 2013. Αναλυτικές πληροφορίες στο http://eur-lex.europa.eu 
(europedirect.duth.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για τον Προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 4330/2016)  η ΚΥΑ αριθμ. οικ. 61502/3399 «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστ...