Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Δύο θέσεις νομικών στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Η Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΕ∆Α) προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) ετών που δύναται να ανανεωθούν. Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο νομικής, μεταπτυχιακός τίτλος στα Δικαιώματα του Ανθρώπου ή σε συναφές αντίκειμενο, 3ετής εμπειρία στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, άριστη γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας κα γνώση χειρισμού υπολογιστών. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 28η Ιουνίου 2013. Αναλυτική προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου με βάση συμπληρωματικά στοιχεία

ΔΕφΑθ 3578/2016: Με την κρινόμενη προσφυγή, ζητείται να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη, λόγω παρόδου της προβλεπόμενης προθεσμίας προς έκδ...