Πρόγραμμα Απασχόλησης για νέους ως 29 ετών

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προκήρυξε πρόγραμμα με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών». Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (σε θεματικά αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με τη θέση πρακτικής άσκησης που θα τοποθετηθεί ο ωφελούμενος) σε άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών οι οποίες περιλαμβάνουν:

  •  θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες
  • πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες
  • υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης στον ωφελούμενο πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
  • Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.
Τα θεματικά πεδία των προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη δράση είναι: Αγροτικά, Οικονομία-Διοίκηση, Παιδαγωγικά, Περιβάλλον, Ενέργεια, Μεταποίηση-Εμπόριο, Πολιτισμός-Αθλητισμός-Επικοινωνίες, Τεχνικά-Μεταφορές, Υγεία-Πρόνοια-Κοινωνική Φροντίδα
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι, άνεργοι έως 29 ετών (όσοι γεννήθηκαν από 01.01.1983) απόφοιτοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ καθώς και υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

  • Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε: α) 2.700€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για τους απόφοιτους Πανεπιστημίων /ΤΕΙ, εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.300€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης, β) 2.400€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για τους απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.000€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης.
  • Ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου ατυχήματος
  • Επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας μετά τη λήξη του προγράμματος

Στη συγκεκριμένη δράση μπορεί να συμμετάσχει κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα (εκτός των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου, οι οποίες είναι μέλη του ΣΕΤΕ) και να υποδεχθεί για πρακτική άσκηση ένα (1) άτομο εφόσον απασχολεί 0-4 εργαζόμενους, ενώ αν απασχολεί από 5 εργαζόμενους και πάνω, ο μέγιστος αριθμός ασκουμένων που δύναται να υποδεχθεί, μπορεί να είναι ίσος με το 30% του αριθμού των εργαζομένων της. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν δικηγόροι και δικηγορικά γραφεία.
Οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων να συμμετέχουν στη δράση είναι:
Πάροχοι Κατάρτισης: από 15 Απριλίου 2013
Ανεργοι: από 15 Απριλίου 2013 έως 20 Μαΐου 2013
Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εδώ

Σχόλια