Ανερχόμενοι τομείς μεταπτυχιακών σπουδών & εναλλακτικοί τρόποι άσκησης του νομικού επαγγέλματος (εκδήλωση)

Η Νομική Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με τους Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ), Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιριών Ελλάδας (ΣΔΕΕ), Ερευνητικό Όμιλο Φοιτητών Νομικής (ΕΟΦΝ), Ένωση Νέων & Ασκούμενων Δικηγόρων (ΕΑΝΔΑ), Επιστημονικό Όμιλο Νέων Νομικών (ΕΟΝΝ), Νομικό Παλμό, διοργανώνει την 3η Ημερίδα Kαριέρας για Νέους Νομικούς με θέμα: "Ανερχόμενοι τομείς μεταπτυχιακών σπουδών & Εναλλακτικοί τρόποι άσκησης του νομικού επαγγέλματος", την Τετάρτη 17 Απριλίου 2013, ώρα 17:00 στη Νομική Βιβλιοθήκη, Μαυρομιχάλη 23, Αίθουσα «Ευρώπη». Δείτε αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης στο nb.org

Σχόλια