Kατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων (νομολογία)

(...) Για την κατάσχεση οποιασδήποτε κατάθεσης οφειλέτη του δανειστή στα χέρια τράπεζας πρέπει να επιδίδεται στην τελευταία κατασχετήριο κατά το αρ. 983 του ΚΠολΔ το οποίο πρέπει να περιέχει ακριβή περιγραφή του εκτελεστού τίτλου και της απαίτησης που στηρίζει την κατάσχεση στα χέρια της, το ποσό για το οποίο επιβάλλεται η κατάσχεση, ως προς το οποίο εκτείνεται η δέσμευσή της, το αντικείμενο της κατάσχεσης, δηλαδή η χρηματική απαίτηση και η αιτία της οφειλής της τράπεζας, δηλαδή ότι πρόκειται για κατάθεση, χωρίς να απαιτείται ειδικότερη αναφορά της μορφής της κατάθεσης ή του αριθμού του λογαριασμού, του οποίου η ανεύρεση είναι ευχερής εφόσον αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας του οφειλέτη - καταθέτη, ούτε του αριθμού του υποκαταστήματος στο οποίο υπάρχει η κατάθεση και του ποσού αυτής.
Πρέπει επίσης να περιέχει επιταγή προς την τράπεζα για τη μη καταβολή σ` εκείνον κατά του οποίου γίνεται η εκτέλεση και διορισμό αντικλήτου αν συντρέχει η περίπτωση του αρ. 983 παρ. 1 εδ. δ` ΚΠολΔ, η τράπεζα δε υποχρεούται να προβεί, σε κάθε περίπτωση, σε δήλωση κατά το αρ. 985 ΚΠολΔ εντός της οριζόμενης στον νόμο προθεσμίας για την ύπαρξη της κατάθεσης, δηλαδή διαθεσίμων κεφαλαίων (αν υπάρχουν) στο ύψος για το οποίο γίνεται η κατάσχεση, όχι πλέον αυτού, ή αν είναι μικρότερο, ποιο είναι αυτό, πληροφορώντας συγχρόνως τον δανειστή σαφώς και συγκεκριμένα για την έννομη σχέση της με τον καταθέτη. Αν η τράπεζα έχει υποκαταστήματα στην Ελλάδα, κατάσχεση στα χέρια αυτής ως τρίτης επιτρέπεται μόνο στο κατάστημα ή στο υποκατάστημα, όπου υφίσταται η κατάθεση ή άλλη οφειλή προς τον καθ` ου η κατάσχεση, με επίδοση του κατασχετηρίου στον διευθυντή του καταστήματος ή υποκαταστήματος, ο οποίος προβαίνει στην κατά το αρ. 985 ΚΠολΔ δήλωση, ενώ τα δικόγραφα των περί την εκτέλεση δικών απευθύνονται στο νομικό πρόσωπο, το οποίο και είναι διάδικο και κοινοποιούνται στη διοίκηση του κατά το κοινό δίκαιο (αρ. απόφ. 9473/2011 ΜονΠρωτ. Θεσ/νίκης, δημοσίευση: Nomos)

Σχόλια