Οι βίαιες πράξεις και η λογική τους

Ξενόγλωσσος τίτλος: Violent Actions and their Logic. Οι βίαιες πράξεις και η λογική τους είναι ένα συλλογικό σύγγραμμα, απόρροια μιας συνεχώς εμπλουτιζόμενης συνεργασίας με διαφορετικούς τομείς, συγκέρασμα αφενός ψυχαναλυτικής και ψυχιατρικής κλινικής και αφετέρου εγκληματολογικής θεώρησης. Το κοινό τους σημείο είναι το αριστοτελικό "υποκείμενον τοις πάθεσιν", το διχασμένο υποκείμενο, που οι πράξεις του το ξεπερνούν αλλά και το προσδιορίζουν: παραβατικότητα, ανθρωποκτονία για τους εγκληματολόγους· παραπραξία (acte manquee), διάπραξη (passage a l’ acte), acting out (εκδραμάτηση), πράξη (acte) για τους ψυχαναλυτές. (εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, επιμέλεια Ν.Κουράκης)

Σχόλια