Μέχρι 10 Απριλίου η υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ

[ΝΕΟ: Παράταση μέχρι και 30 Απριλίου 2013. Βλέπε εδώ ]. Η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. για βιβλία β' κατηγορίας θα γίνεται από 1η Απριλίου ως 10 Απριλίου 2013 ανεξαρτήτως ΑΦΜ. Για βιβλία γ΄ κατηγορίας οι ημερομηνίες υποβολής είναι από 1/5/2013 – 20/5/2013. Οι εμπρόθεσμες εκκαθαριστικές δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.

Σχόλια