Εν μέρει αναστολή των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι διοικητικοί δικαστές

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η οποία συνήλθε σήμερα 10.12.2012, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων της Αθήνας
Αποφάσισε τα ακόλουθα:
-Τη διακοπή της αυτεπάγγελτης αναβολής της συζήτησης όλων των υποθέσεων που εκδικάζονται στα Διοικητικά Πρωτοδικεία και Εφετεία της Χώρας και τη συζήτηση των εγγεγραμμένων υποθέσεων στο πινάκιο του κάθε Δικαστηρίου, κατά προτεραιότητα (επείγουσες, αναβεβλημένες κλπ), σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το 50%.
-Την επιστροφή στην κανονική ροή δημοσίευσης αποφάσεων.
-Τη συμμετοχή σε διοικητικής φύσεως εργασίες ή έργα.
Περαιτέρω, αποφάσισε
-Την επεξεργασία και κατάθεση, σε συνεργασία και με τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις, ενδίκων βοηθημάτων στα αρμόδια Δικαστήρια, για την αποκατάσταση των μισθολογικών και φορολογικών αδικιών σε βάρος των Δικαστικών Λειτουργών.
-Τη σύγκληση νέας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 21.01.2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών.

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου