Απόλυση γιατρού στη Γερμανία επειδή μιλούσε στο τηλέφωνο την ώρα του χειρουργείου. Δικαίωση του από το Δικαστήριο

Γερμανία.Ενας γιατρός τηλεφωνούσε με το ιδιωτικό κινητό του κατά τη διάρκεια των εγχειρήσεων που ο ίδιος εκτελούσε και ως εκ τούτου  απολύθηκε από το νοσοκομείο χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο χειρουργός αντέδρασε στην απόλυση και το ανώτατο γερμανικό εργατικό δικαστήριο δέχτηκε την προσφυγή του έτσι ώστε 52χρονος γιατρός έχει τη δυνατότητα να κρατήσει τη δουλειά του. Τον Σεπτέμβριο του 2008, ο χειρουργός ενημερώθηκε από το νοσοκομείο για την απόλυση του. Ο λόγος ήταν ότι ο ίδιος ήταν σε χειρουργική επέμβαση με ασθενή με μερικώς ανοιχτά χειρουργικά τραύματα και είχε αφήσει το μη αποστειρωμένο ιδιωτικό κινητό του τηλέφωνο στο χειρουργικό τραπέζι, το οποίο χρησιμοποίησε και διέκοψε την χειρουργική διαδικασία. Σύμφωνα με την αιτιολογία της απόλυσης διαταράχθηκε η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ιατρού και ασθενούς για το λόγο ότι η εγχειρητική διαδικασία δεν έπρεπε με κανένα τρόπο και για κανένα λόγο να διακοπεί. 
Ο γιατρός προσέφυγε στη γερμανική δικαιοσύνη και τελικά το ομοσπονδιακό εργατικό δικαστήριο τον δικαίωσε και έκρινε άκυρη την απόλυσή του. Στο σκεπτικό του επεσήμανε την έλλειψη προειδοποίησης στον χειρουργό πριν την απόφαση απόλυσής του και χαρακτήρισε την απομάκρυνσή του δυσανάλογη σε σχέση με την ενέργεία του. Πρόσθεσε επίσης ότι στο χώρο του χειρουργείου προβλέπεται η χρήση υπηρεσιακού τηλεφώνου για λόγους ανάγκης, οπότε δέχτηκε το δικαστήριο ότι δεν ήταν εύλογα αντιληπτό από τον γιατρό ότι δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το ιδιωτικό του τηλέφωνο. Προς το παρόν λοιπόν ο εν λόγω ιατρός ξαναγύρισε στην εργασία του αν και εκκρεμούν εναντίον του ακόμα δύο καταγγελίες εις βάρος του από το ίδιο νοσοκομείο.(πηγή: t-online.de)

Σχόλια