Πρόσβαση στα έγγραφα της ΕΕ: Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια ζήτησε την υποστήριξη του Ευρ.Κοινοβουλίου για τη συμμόρφωση της Επιτροπής

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια Emily O'Reilly ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσημη υποστήριξη στις προσπάθειές της να πείσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενεργήσει σύμφωνα με τις συστάσεις της για τη μείωση των συστημικών καθυστερήσεων στη διεκπεραίωση αιτημάτων για πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα.

Σε ειδική έκθεση προς το Κοινοβούλιο, η Ευρ. Διαμεσολαβητρια σημείωσε ότι ενώ η Επιτροπή ανέφερε ότι ήδη εφαρμόζει τις περισσότερες από τις προτάσεις της, οι έρευνες του Διαμεσολαβητή σχετικά με την πρόσβαση του κοινού εξακολουθούν να δείχνουν σημαντικές καθυστερήσεις.

Αυτές οι καθυστερήσεις αφορούν συνήθως αιτήματα πρόσβασης που σχετίζονται με σημαντικούς τομείς δημόσιας σημασίας. Πρόσφατα παραδείγματα δείχνουν ότι η Επιτροπή χρειάστηκε πάνω από ένα χρόνο για να εξετάσει αιτήματα σχετικά με έγγραφα σχετικά με τη μετανάστευση, τα ταμεία ανάκαμψης της ΕΕ και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ταυτόχρονα, ο Διαμεσολαβητής σημείωσε απότομη αύξηση των καταγγελιών σχετικά με καθυστερήσεις πρόσβασης σε έγγραφα στην Επιτροπή, με τον αριθμό το 2023 να είναι ήδη τέσσερις φορές υψηλότερος από ότι για ολόκληρο το 2020. 

« Οι πολίτες δικαίως αναμένουν από τη διοίκηση της ΕΕ να είναι ανοιχτή, σύγχρονη και εξυπηρετική - η προσέγγιση της Επιτροπής για την πρόσβαση στα έγγραφα υπολείπεται πολύ αυτών των προσδοκιών». 

«Αυτές οι καθυστερήσεις υπονομεύουν την ικανότητα των πολιτών να ελέγχουν τις αποφάσεις και τις πολιτικές της ΕΕ με άμεσο και έγκαιρο τρόπο. Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει ουσιαστικά την προσέγγισή της προκειμένου να διορθώσει αυτό το συστημικό πρόβλημα».

«Ο απώτερος στόχος μου είναι να βοηθήσω το κοινό να συμμετέχει ουσιαστικά στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ που αποτελεί δικαίωμα της Συνθήκης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζήτησα τη στήριξη και τη δράση του Κοινοβουλίου σε αυτό το θέμα», δήλωσε η Ευρ. Διαμεσολαβήτρια.

Η έρευνα της Διαμεσολαβήτριας, που ξεκίνησε το 2022, διαπίστωσε ότι όταν οι άνθρωποι ζητούν από την Επιτροπή να αναθεωρήσει την αρχική της απόφαση περί πρόσβασης - επειδή αρνήθηκε ή παραχώρησε μόνο μερική πρόσβαση στα ζητούμενα έγγραφα - οι προθεσμίες του Κανονισμού για τη διαφάνεια ( 1049/2001 ) χάνονται στο 85 % των περιπτώσεων.

Πάνω από το 60% αυτών των αποφάσεων επανεξέτασης χρειάστηκαν περισσότερες από 60 εργάσιμες ημέρες, παρά την προθεσμία των 30 εργάσιμων ημερών.

Στη σύστασή της, η Διαμεσολαβήτρια πρότεινε στην Επιτροπή να αφιερώσει περισσότερους πόρους για την αντιμετώπιση επιβεβαιωτικών αιτημάτων, να εμπλακεί εποικοδομητικά και ανοιχτά με άτομα που ζητούν έγγραφα και να προβλέψει θέματα δημοσίου συμφέροντος ώστε να είναι προληπτικά διαφανής.

Έχουν υποβληθεί 20 ειδικές εκθέσεις από τον Διαμεσολαβητή προς το Κοινοβούλιο από τότε που ιδρύθηκε ο θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 1995 και όλες έχουν υποστηριχθεί. Η τελευταία Ειδική Έκθεση, το 2018, αφορούσε στην έλλειψη νομοθετικής διαφάνειας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (πηγή: ombudsman.europa.eu)

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου