Τέσσερεις (4) θέσεις Νομικού, Εγκληματολόγου και Αναλυτή Δεδομένων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «UrbanCrime: Spatial aspects of Crime and insecurity in the era of economic crisis: Trends, dimensions and correlations - Χαρτογράφηση της εγκληματικότητας και της ανασφάλειας στην εποχή της οικονομικής κρίσης: Τάσεις, διαστάσεις και συσχετισμοί» και προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (4 άτομα), και ειδικότερα 4 εξωτερικούς συνεργάτες ως εξής:

  • Έμπειρος Ερευνητής Νομικός
  • Έμπειρος Ερευνητής Εγκληματολόγος
  • Ερευνητής Εγκληματολόγος
  • Έμπειρος Ερευνητής Αναλυτής δεδομένων 

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου