Θέση Νομικού Συμβούλου στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προτίθεται να προβεί σε σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη μίας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου - Προσωπικό με σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 24.4.2021. Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δείτε και άλλες θέσεις εργασίας εδώ

Σχόλια