Θέση Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου παρ' Εφέταις ή παρ' Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια μηνιαία αντιμισθία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4194/2013, όπως ισχύει κάθε φορά.

Αντικείμενο της απασχόλησης του/της ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η εν γένει νομική υποστήριξη της Διοίκησης και των Υπηρεσιών του νομικού προσώπου «Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας.

Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί υποχρεούται σε παρουσία στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας στην έδρα του νομικού προσώπου, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο και για χρόνο εύλογο και απαραίτητο, αναλόγως των υπαρχουσών αναγκών, ακόμη και αν αυτό απαιτηθεί σε ημέρες και ώρες μη εργάσιμες.

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές του/της, καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και επί του παρόντος από τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α’).

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δείτε και άλλες θέσεις εργασίας για δικηγόρους εδώ

Ακολουθήστε το Legalnews24.gr στο Google News για συνεχή νομική ενημέρωση νέες θέσεις εργασίας 


Σχόλια