Θέση Νομικού Συμβούλου στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο EUROCC: National Competence Centres in the framework of EuroHPC» (Ε-12431) – Grant Agreement No 951732, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου και ειδικότερα:

Θέση 1 : «Μία (1) θέση ειδικευμένου Νομικού Συμβούλου σε θέματα αξιοποίησης έρευνας»

Αίτηση και Προκήρυξη εδώ

Και άλλες θέσεις εργασίας για νομικούς εδώ

Ακολουθήστε το Legalnews24.gr στο Google News για συνεχή νομική ενημέρωση και αρθρογραφία

Σχόλια