Θέση Νομικού στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης με ελάχιστο ετήσιο μισθό 60.050 ευρώ

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης προτίθεται να προσλάβει Βοηθό Νομικό Σύμβουλο στο Γραφείο του Δημόσιου Συμβούλου για τα Θύματα, με συμβόλαιο ορισμένου χρόνου με δυνατότητα ανανέωσης. Aπαιτείται τουλάχιστον δύο χρόνια (ή τέσσερα έτη χωρίς μεταπτυχιακό δίπλωμα) σχετική επαγγελματική εμπειρία. Η προηγούμενη επαγγελματική πείρα στο διεθνές ή εθνικό ποινικό δίκαιο είναι ιδιαίτερα επιθυμητή. Η εμπειρία στα δικαιώματα των θυμάτων θα ήταν πλεονέκτημα.

Ελάχιστος ετήσιος καθαρός μισθός: €60,050.00

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 31/03/2021

Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων εδώ

Δείτε και άλλες θέσεις εργασίας για Νομικούς εδώ

Σχόλια