Διάταξη για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων

Σύμφωνα με διάταξη τροπολογίας που κατατέθηκε στο πλαίσιο συζήτησης νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων , σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και οποιασδήποτε διαδικασίας δεν εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος της ΚΥΑ αρ.71342/6.11.2020 με την οποία ανεστάλη η λειτουργία των δικαστηρίων και εξαιτίας εφαρμογής αυτής, ορίζεται αυτεπαγγέλτως με πράξη του Προέδρου του τμήματος ή του δικαστή , ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο. Δείτε αναλυτικά τη διάταξη (άρθρο 2) εδώ

Σχόλια