Προαγωγές Προέδρων Πρωτοδικών σε Εφέτες και Πρωτοδικών σε Προέδρους Πρωτοδικών

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 17ης Ιουνίου 2020 αποφάσισε τις εξής Προαγωγές Προέδρων Πρωτοδικών στο Βαθµό του Εφέτη

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 18ης Ιουνίου 2020 αποφάσισε τις εξής Προαγωγές Πρωτοδικών στο Βαθµό του Προέδρου Πρωτοδικών

Δείτε ακόμα: Προαγωγές Προέδρων Εφετών σε Αρεοπαγίτες και Εφετών σε Προέδρους Εφετών

Σχόλια