Προαγωγές Προέδρων Εφετών σε Αρεοπαγίτες και Εφετών σε Προέδρους Εφετών

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του στις 15.6.2020 αποφάσισε τις εξής Προαγωγές Προέδρων Εφετών στο Βαθμό του Αρεοπαγίτη

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του στις 16.6.2020 αποφάσισε τις εξής Προαγωγές Εφετών στο Βαθμό του Προέδρου Εφετών


Σχόλια