Προκήρυξη εξετάσεων υποψήφιων δικηγόρων: Θα γίνουν από 24 έως και 26 Ιουλίου 2020

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης προκηρύσσει τις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Α΄ Εξεταστικής περιόδου 2020 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους, οι οποίες θα διενεργηθούν Παρασκευή 24.7.2020, Σάββατο 25.07.2020 και Κυριακή 26.07.2020 στις έδρες των Εφετείων της Χώρας. Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα Εφετεία, σε χώρο που υποδεικνύει η οικεία Οργανωτική Επιτροπή κάθε  Εφετείου.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ


Σχόλια