Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης- Αδυναμία πληρωμών χωρίς δόλο- Απόλυση του αιτούντος δανειολήπτη από την καθ'ης εργοδότρια, πιστώτρια τράπεζα

Μον.Πρωτ.Αθηνών 1942/2020 (Ασφαλιστικά Μέτρα): Αίτηση Αναστολής του αρ. 6 παρ. 5 Ν. 3869/2010-Αρμόδιο Δικαστήριο είναι το Δικαστήριο που δικάζει την Έφεση, αλλά και αυτό που εξέδωσε την απόφαση-Ο δανειολήπτης, πρώην τραπεζικός υπάλληλος,  περιήλθε χωρίς δόλο σε αδυναμία πληρωμών, καθόσον διέθετε επαρκές εισόδημα προς εξυπηρέτηση των οφειλών του, πλην όμως περιήλθε σε αδυναμία πληρωμών από τη στιγμή της απόλυσής του από την ίδια την πιστώτριά του και εργοδότριά του, στο πλαίσιο προγραμμάτων μείωσης προσωπικού λόγω της κρίσης-Πιθανολογείται η ευδοκίμηση της Έφεσης, αναστέλλεται η εκτέλεση. (η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια του Γεωργίου Λ.Καλτσά, Δικηγόρου)
Δείτε την Απόφαση εδώ

Σχόλια