Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης πλημμελημάτων και παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο


Με νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που έχει κατατεθεί στη Βουλή προβλέπεται η παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης πλημμελημάτων που έχουν τελεσθεί μέχρι και την 30η Απριλίου 2020, κατά των οποίων ο νόμος, ως κύρια ποινή, απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι ένα (1) έτος ή χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας ή σωρευτικά κάποιες από τις παραπάνω ποινές. Από την παραγραφή εξαιρούνται ορισμένα, αναφερόμενα στην εν λογω διάταξη πλημμελήματα.
Περαιτέρω προβλέπεται η παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο για κύριες ποινές α) φυλάκισης διάρκειας μέχρι 6 μηνών ή β) χρηματικές ποινές ή γ) ποινές παροχής κοινωφελούς εργασίας που έχουν επιβληθεί με αποφάσεις που θα έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, εφόσον οι αποφάσεις δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και οι ποινές αυτές δεν έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τη δημοσίευση του νόμου.
Δείτε ακόμα: Ιδρύεται Κατεύθυνση Ειρηνοδικών στην Εθνική Σχολή Δικαστών

Σχόλια