Ιδρύεται Κατεύθυνση Ειρηνοδικών στην Εθνική Σχολή Δικαστών


Την ίδρυση Κατεύθυνσης Ειρηνοδικών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή στις 11 Μαϊου 2020. Πρόκειται για το ν/σ «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν.3663/2008 (Α΄ 99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις».
Η ίδρυση κατεύθυνσης Ειρηνοδικών στην Εθνική Σχολή Δικαστών ρυθμίζεται στα άρθρα 77 – 95 του νομοσχεδίου.

Σχόλια