Επαναλειτουργία των δικαστηρίων από 1η Ιουνίου: Τί προβλέπει η τροπολογία του Υπ.Δικαιοσύνης


Με τροπολογία που κατατέθηκε στο πλαίσιο σχεδίου νόμου, προβλέπεται η επαναλειτουργία των δικαστηρίων από 1η Ιουνίου 2020. Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται ζητήματα για τον τρόπο επαναλειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, οι εργασίες των οποίων είχαν ανασταλεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Όπως αναφέρεται στην τροπολογία οι διατάξεις έχουν ως κύριο γνώμονα τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των διαδίκων με την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των εξόδων που προκύπτουν από την ματαίωση των υποθέσεων και μέριμνα για τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή του συγχρωτισμού. Οι ρυθμίσεις αφορούν στην επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και σε ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμών καθώς και στον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό των ματαιωθεισών υποθέσεων λόγω της πυρκαγιάς στις 9.3.2020 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και τέλος στην επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.
Δείτε την τροπολογία του Υπ.Δικαιοσύνης εδώ

Σχόλια