Βιασμός άρθρο 336 ΠΚ: Άλλαξε η διάταξη λίγο πριν τη ψήφιση του νομοσχεδίου- Διατηρείται ο κακουργηματικός χαρακτήρας


Πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει, μεταξύ άλλων άρθρων του υπό ψήφιση νέου Ποινικού Κώδικα, το άρθρο 336 ΠΚ που αφορά το έγκλημα του βιασμού. Τελικά το κείμενο του άρθρου που συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο που βρίσκεται για συζήτηση στη Βουλή είναι ουσιωδώς διαφοροποιημένο από το πρώτο κείμενο που είχε τεθεί σε διαβούλευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το βασικό επιχείρημα κατά του νομικού ορισμού του βιασμού όπως το αδίκημα προβλέπεται στο νέο Ποινικό Κώδικα, υποστηρίζει ότι η παράγραφος 5 προβλέπει πλημεληματική μορφή του εγκλήματος (εξαναγκασμος με άσκηση ψυχολογικής βίας).
Mετά τις αντιδράσεις, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναγκάστηκε να τροποποιήσει ουσιωδώς την παράγραφο 5 λίγο πριν τη ψήφιση του νομοσχεδίου.
Η νέα διατύπωση του άρθρου 336 ΠΚ έχει ως εξής:
«1. Όποιος με σωματική βία ή με απειλή σοβαρού και άμεσου κινδύνου ζωής ή σωματικής ακεραιότητας εξαναγκάζει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης τιμωρείται με κάθειρξη.
2.Γενετήσια πράξη είναι η συνουσία και οι ίσης βαρύτητας με αυτήν πράξεις.
3. Αν  η  γενετήσια πράξη  έγινε από δύο ή  περισσότερους δράστες που ενεργούσαν από κοινού, επιβάλλεται  κάθειρξη  τουλάχιστον δέκα ετών.
4. Αν κάποια από τις πράξεις των προηγούμενων παραγράφων είχε ως συνέπεια τον θάνατο του παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών.
5.Όποιος, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1, επιχειρεί γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεση του παθόντος , τιμωρείται με κάθειρξη ως δέκα έτη».
Το άρθρο 336 όπως ισχύει σήμερα:
«1. Όποιος με σωματική βία ή με απειλή σπουδαίου και άμεσου κινδύνου εξαναγκάζει άλλον σε συνουσία ή σε άλλη ασελγή πράξη ή σε ανοχή της τιμωρείται με κάθειρξη.
2.  Αν  η  πράξη  της  προηγούμενης παραγράφου έγινε από δύο ή  περισσότερους δράστες που ενεργούσαν από κοινού, επιβάλλεται κάθειρξη  τουλάχιστον δέκα ετών».
Διαβάστε ακόμα: Ψηφίστηκαν από τη Βουλή οι νέοι Κώδικες. Από 1η Ιουλίου σε ισχύ

Σχόλια